Tyytyväisten asiakkaiden avulla 68 300€ säästöt

Buennon asiakaspalautteet vahvistavat Koti Puhtaaksi -yrityksen asiakaspysyvyyttä ja ovat auttaneet säästämään 68 000€ ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Koti Puhtaaksi on yksi Suomen suurimmista ja nopeimmin kasvavista siivousalan yrityksistä. Yritys työllistää yli 300 työntekijää maanlaajuisesti ja on useaan kertaan palkittu hyvästä työkulttuuristaan. Vuonna 2019 heidät valittiin muun muassa Suomen parhaaksi työpaikaksi ja Euroopan parhaaksi siivousalan työpaikaksi.

Koti Puhtaaksi huomasi tarpeen asiakaspalautetyökalulle osana isompaa Customer Success -hanketta. ”Havaitsimme tarpeen saada tietää, miten asiakkaamme ovat kokeneet palvelumme. Halusimme pystyä reagoimaan nopeammin asiakkaan kokemiin puutteisiin ja toisaalta keräämään hyvät palautteet talteen ja kertomaan niistä henkilökunnalle” yrityksen siistijä ja kehityspäällikkö Henri Haho kertoo.

Yritys lähti kartoittamaan mahdollisia vaihtoehtoja asiakaspalautetyökalulle ja heillä oli selkeitä toiveita palvelulle. Työkalun avulla pitäisi muun muassa nähdä siistijäkohtainen keskiarvo ja hyvien palautteiden avulla innostaa henkilökuntaa.

”Monesti kehitystä vaativat asiat ovat todella pieniä asioita, mihin on helppo puuttua, kunhan ne tiedetään. Työntekijä ei aina välttämättä ymmärrä oman käytöksen seurausta. Asiakaan suusta sanottuna tämä konkretisoituu.”

Palvelun valitseminen

”Halusimme työkalun, joka on tällä alueella markkinoiden paras”

Henri Haho, Siistijä ja kehityspäällikkö, Koti Puhtaaksi

Buenno valikoitui monen mahdollisen palvelun joukosta, koska Koti Puhtaaksi halusi valita markkinoiden parhaan työkalun juuri asiakaspalautteiden keräämiseen:

”Monet toimijat tekevät paljon muitakin kyselyitä. Buennon etu on siinä, että he ovat täysin keskittyneet asiakastyytyväisyyteen. Halusimme työkalun, joka on tällä alueella markkinoiden paras.”

Ennen palvelun tilaamista Henriä mietitytti, miten helppoa asiakkaan on vastata kyselyihin ja miten rajapintayhteydet saadaan toimimaan heidän suurella kyselyvolyymillaan.

Miten Buenno toimii?

”Nämä huolet osoittautuivat aiheettomiksi. Kyselyt lähtevät varmatoimisesti asiakkaillemme päivittäin tekstiviesteillä. Kyselyihin on todella helppo vastata ja asiakkaat vastaavat niihin isolla todennäköisyydellä.”

Buenno on tuonut hyötyjä monella eri tasolla

”Buennon avulla olemme säästäneet 68300€ ensimmäisen puolen vuoden aikana”

Henri Haho, Siistijä ja kehityspäällikkö, Koti Puhtaaksi

Buennon avulla Koti Puhtaaksi on pystynyt tunnistamaan tyytymättömät asiakkaat, kontaktoimaan heidät nopeasti ja kääntämään heidät takaisin tyytyväisiksi asiakkaiksi. Alkuperäisestä reklamaatioasiakkaasta on saatukin vahva suosittelija.

”Olemme laskeneet, että yhden menetetyn asiakkaan arvo on meille noin 1 000-5 000€. Buennon avulla olemme säästäneet 68 300€ ensimmäisen puolen vuoden aikana. Ilman Buennon palvelua, emme olisi tunnistaneet näitä asiakkaita.”

Lisäksi Koti Puhtaaksi on pystynyt havaitsemaan eroja tuloksissa paikkakuntien ja työntekijöiden välillä. Tuloserojen ja jatkuvan mittauksen avulla koulutusta ja perehdytystä on pystytty kohdentamaan oikeisiin paikkoihin.

Monet tuloksista eivät välttämättä näy niin suorasti ja ole heti mitattavissa. Buennon palvelun hyödyt näkyvät Koti Puhtaaksi -yrityksessä ehkä hieman yllättävissäkin paikoissa:

”Viimeisen kolmen kuukauden aikana olemme tehneet kovia ennätyksiä asiakkaiden elinkaari -arvossa, asiakashankinnan kustannuksissa ja ennätyspienessä asiakaspoistumassa. Koska palvelumme laatu on kehittynyt, niin myyntikin sujuu hyvin.”

Yhteistyö jatkuu ja syvenee

Yhteistyö Buennon kanssa tulee jatkumaan tiiviinä. Erityisen tyytyväinen Henri on ollut siihen kuinka ketterää Buennon kanssa toimiminen on ollut ja kuinka nopeasti eri pyyntöihin on reagoitu. Seuraavien kuukausien aikana Buennon työkalua tullaan integroimaan vielä tiiviimmin osaksi Koti Puhtaaksi -yrityksen toiminta- ja palkitsemisprosesseja:

”Buennon kanssa yhteistyö on sujunut kaikin puolin erittäin hyvin. Jatkossa tulemme tuomaan Buennon palautteita vielä suoremmin näkyviin työntekijöidemme omaan appiin ja kehittämään sopivaa bonus-mallia palautteiden pohjalta.”

”Jokaisen työntekijämme ydintehtävä on kuitenkin tehdä tyytyväisiä asiakkaita. Buenno on markkinoiden paras työkalu auttamaan meitä mittaamaan ja johtamaan tätä.”