Asiakastarinat

Verkkokaupan kehittäminen asiakaskyselyn avulla

Jamera.net halusi selvittää nykyisten asiakkaiden tyytyväisyyttä verkkokauppaansa. Buenno toteutti Jameralle asiakaskyselyn, jonka avulla tunnistettiin kehitystä vaativat kohdat.

Jamera.net on käytettyjä lukiokirjoja tarjoava verkkokauppa Suomessa. Heillä on myös viisi kivijalkamyymälää.

Buenno toteutti Jameralle asiakaskyselyn verkkokaupan tilanneille asiakkaille. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mihin asioihin asiakkaat verkkokaupassa ovat tyytyväisi, ja mitkä osa-alueet vaativat vielä kehittämistä.

Kysely lähetettiin kahdessa erässä saman viikon aikana tilanneille asiakkaille

Pituus: 13 kysymystä
Vastauksia: 150kpl
1 erä  = 558 vastaanottajaa 62 vastausta
2 erä = 1538 vastaanottajaa, 88 vastausta, 2h 45min

Päälöydökset:

  • Aiemman kehitystyön vaikuttavuus/kannattavuus: Toimitusnopeuteen oltiin erityisen tyytyväisiä ja tehty kehitystyö pystyttiin tutkimuksen avulla varmistamaan.
  • Tuoteasettelu verkkokaupassa: Opiskelutarvikkeet saatava paremmin esille. Suuri osa tilanneista asiakkaista ei ollut huomannut Jameran verkkosivujen muuta valikoimaa.
  • Sisäisten käytänteiden toimivuus: Oman tuotelaadun arviointi. Tietyissä sisäisissä käytänteissä löydettiin vielä parantamisen varaa.

”Buenno tarjosi meille mielenkiintoisen ja helpon tavan selvittää verkkokauppamme toimintaa. Tutkimuksen aloittaminen oli helppoa ja selkeää. Löysimme konkreettisia kehityskohteita sekä pystyimme vahvistamaan tiettyjä ennakko-oletuksia. Hienoa huomata, että olemme onnistuneet tietyissä kehityksen alla olleissa asioissa. Tulosten pohjalta tästä on kiva antaa tunnustusta koko tiimille. Toisaalta huomattiin, että tietyt sisäiset käytänteet eivät vielä ole riittävällä tasolla menneet kaikkialla läpi ja pääsemme tarttumaan näihin tulosten avulla.”

Kaisu Karvinen, Markkinointijohtaja, Jamera.net

Haluatko kuulla lisää?